Slovenský ľudový umelecký kolektív
Archív

Fond tradičnej ľudovej kultúry

Fond tradičnej ľudovej kultúry je jedným z prostriedkov na sprístupnenie informácií o podobách tradičnej ľudovej kultúry. Obsahuje objekty z archívov fyzických a právnických osôb získané prostredníctvom inventarizácie tradičnej ľudovej kultúry.

Ak máte záujem o umiestnenie digitálnych objektov, ktorých ste vlastníkom, resp. na ktoré môžete udeliť licenčné práva, píšte na tlk@sluk.sk. Podmienkou umiestnenia údajov je uzatvorenie licenčnej zmluvy a dodržanie technických parametrov.

Ak máte záujem o doplnenie údajov o konkrétnom zázname, píšte na tlk@sluk.sk.

Stručný návod na používanie webového sídla www.fondtlk.sk

O projekte