Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

klampiarstvo

Klampiar pri práci. Poľanovce (okr. Levoča), 2008. Súkromný archív M. Kaľavského. Foto M. Kaľavský.

kovospracujúce remeslo zhotovujúce predmety z plechu. Medzi jeho výrobky patrili odkvapové žľaby, odpadové rúry, žľabové a upevňovacie dielce (rohy, kotlíky, hrdlá, háky, objímky, kolená), oplechovania (strešné, štítové, rímsové, atikové, náveterných stien, výzorníky), nádoby, hrnce, kade, formy, krhly, lieviky, paráky a iné. Prvý klampiarsky cech založili v Bratislave roku 1754. Roku 1828 bolo na Slovensku 39 klampiarov. Do konca 19. storočia došlo k obrovskému rozvoju klampiarstva. Roku 1900 bolo v 18 slovenských župách spolu 402 klampiarskych dielní. Roku 1930 bolo na Slovensku 461 klampiarskych dielní, z nich 190 majiteľských, 231 malých (so 623 pomocníkmi a učňami), 33 stredných (zamestnávali 238 osôb) a 7 veľkých (98 osôb). Na západnom Slovensku, najmä v oblasti Malých Karpát (Modra, Rača, Pezinok), nadobúdali výrobky klampiarov vyspelé umelecké formy, dotvárajúce architektonický výraz domov. Patrónom klampiarov bol sv. Viliam.

Autor: Michal Kaľavský

Pozri aj: cech, remeslo, remeselník, remeselnícky patrón, dielňa, hámorníctvo, pokrývačstvo, šperkárstvo
Literatúra: Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.
Špiesz, A.: Štatúty bratislavských cechov. Bratislava 1978.