Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

grémium

forma spoločenstva obchodníkov, ojedinele niektorých iných živností, existujúca na Slovensku v rokoch 1924 – 1950. Cieľom grémií bolo združovať obchodníkov a trhovcov vo vymedzenej oblasti, v mestách a na dedinách, viesť evidenciu a kontrolu členov, obhajovať ich hospodárske, spoločenské a kultúrne záujmy, prispievať k zvyšovaniu kvalifikácie a k formovaniu stavovského vedomia. Na Slovensku bolo 16 grémií. V Bratislave bolo popri grémiu bratislavského obchodníctva aj grémium koncesovaných elektrotechnikov a inštalatérov plynu a vodovodov, grémium kníhtlačiarov, kamenotlačiarov a písmolejárov i grémium kovospracujúcich živností. V Košiciach bolo grémium košického obchodníctva. Ostatné grémiá obchodníkov sa konštituovali pre obvody bývalých okresov. Grémium bolo najvyššou formou organizácie obchodníkov po predchádzajúcich cechoch a korporáciách (tzv. gildách).

Autor: Michal Kaľavský

Pozri aj: remeslo, remeselník, živnostníctvo
Literatúra: Kaľavský, M.: Remeslo na Slovensku v období kapitalizmu. Kandidátska práca, Historický ústav SAV, Bratislava 1986.