Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

drotárstvo

Vešiak s drotárskymi výrobkami. Drotársky výrobok. Prevzaté z Hallonová, K.: O drotároch a drôte.  In: Remeslo, Umenie, Dizajn, roč. 2, 2001, č. 3, 34.

podomové opravovanie kuchynského riadu drôtom, zhotovovanie a predaj výrobkov z plechu a drôtov. Vandrovné zamestnanie, ktorého vznik v 18. a 19. storočí podnietili zlé hospodársko-sociálne pomery v okolí Trenčína a na Kysuciach, odkiaľ v 18. storočí odchádzali muži za prácou do železných hút v Čechách a Sliezsku. Získané vedomosti o vlastnostiach drôtu neskôr využili pri drôtovaní. Podľa štatistiky bolo na Slovensku v roku 1884 asi 1110 drotárov, na prelome 19. a 20 .storočia až 5000–10 000. Koncom 19. storočia bolo na severozápadnom Slovensku až 150 drotárskych obcí. Boli tiež na Spiši, v Šariši a na okolí Nitry. Pôvodne drotári opravovali hrnčiarsky riad haftovaním – prevlečením drôtu cez dierky navŕtané v nádobe alebo drôtovaním – opletením riadu drôtenou sieťou. Po roku 1875 začali opravovať aj plechový riad plátaním plieškami, letovaním a cínovaním. Drotári ponúkali na predaj aj hotové výrobky (vešiaky, šparáky do fajok, pasce, klietky, košíky, podnosy a pod.) a výrobky z plechu (cedidlá, strúhadlá, lieviky, pekáče, krhly, lampáše, sväteničky, plechové hračky a i.). Niektorí drotári vandrovali len po Slovensku, iní na území Rakúsko-Uhorska. Najšikovnejší sa dostali do Poľska, Ruska, na Balkán i do Malej Ázie a USA. Oblasti drôtovania sa rajonizovali na základe zvykového práva podľa obcí. Podnikavejší drotári začali od 2. polovice 19. storočia vo väčších mestách v Poľsku, Rusku, Maďarsku, Rumunsku, Juhoslávii, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku, USA zakladať dielne – verštely. Veľké dielne – majsterské, ktoré mali až 200 zamestnancov, pôsobili v 2. polovici 19. storočia v Rusku. Mnohí z drotárov (napríklad J. Holánik-Bakeľ, Š. Hunčík, J. Šerík) získali za svoje výrobky vysoké ocenenia v zahraničí. Následkom obmedzených možností vandroviek a s nástupom lacného priemyselného riadu začalo drotárstvo po roku 1918 upadať. Zániku drotárstva nezabránili ani pokusy o založenie družstva v roku 1922, neskôr podniku v roku 1941 vo Veľkom Rovnom.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: drotár
Literatúra: Procházka, K.: Kolárovičtí dráteníci. Národopisné studie. Praha 1905.
Guleja, K.: Svet drotárov. Martin 1992.
Pavlík, A.: Drotárstvo. Z dejín drotárstva. Dostupné na internete: www.velkerovne.sk/contents/drot_sk.htm.

galéria