Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

dechtárstvo

Ukladanie kanty, v ktorej sa z brezovej kôry varila smola, na oheň. Gemer. Prevzaté z Prasličková, M.: Brdárstvo a voštinárstvo v západnom Gemeri. Košice 1979, obr. 13.

výroba dechtu tepelným rozkladom štiepaného ihličnatého dreva, brezovej kôry bez prístupu vzduchu v jamách alebo mílach. Na Slovensku decht, nazývaný smola, získavali ako vedľajší produkt pri výrobe dreveného uhlia. Nálezy dechtárskych jám v Bojniciach a Košiciach dokazujú, že vo veľkomoravskom období bolo dechtárstvo špecializovanou výrobou. Dodnes zachované názvy obcí Brezolupy, Dechtáre, Smolenice, Smolník svedčia o jeho značnom rozšírení v ranom stredoveku. Na Gemeri a Záhorí sa výroba dechtu udržala do 2. polovice 20. storočia. V Gemeri pretrvávala ako súčasť výroby bŕd. Decht bol surovinou na výrobu kolomaže a využíval sa aj v kolárstve, garbiarstve, liečení.

Autor: Juraj Zajonc

Pozri aj: uhliarstvo, kolomažníctvo
Literatúra: Prasličková, M.: Brdárstvo a voštinárstvo v západnom Gemeri. Košice 1979.

galéria