Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

cajgárstvo

remeselná a domácka výroba hrubej vlnenej, nesplsťovanej tkaniny nazývanej cajg. Cajg (cajk) sa používal na odev mníchov, robotníkov, alebo ako prikrývka pre ťažné zvieratá. Splsťovaním vo valche bolo cajg možné upraviť na hrubé súkno. Cajgárstvo bolo na Slovensku rozvinuté málo. Jeho strediskami bola Bratislava (pôsobili tu 2 majstri cajgári, ktorí vyrobili v roku 1773 mesačne 20 kusov cajgov pre kláštory a obchod) a Banská Bystrica (v roku 1794 tu vyrobili 3000 cajgov). Cajgy vyrábala aj manufaktúra na súkno v Haliči. Továrensky vyrábané cajgy sa ešte v 20. storočí používali v pracovnom odeve obyvateľov dedín, najmä v horských oblastiach. V 20. storočí sa termínom cajg označovali aj lacné druhy súkna vyrobené podomácky aj v továrňach na súkno.

Autor: Michal Kaľavský

Pozri aj: súkno, valcha
Literatúra: Kováč, J.: Z dokumentácie prievidzského súkenníctva. In: Múzeum, roč. 11, 1966, č. 3, 21-28.
Marková, E.: Výroba halenového súkna na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 30, 1982, 69-88.
Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.