Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

žnec

Žnica. Okolie Hnúšte, okr. Rimavská Sobota. Foto V. Urbancová, 1956. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV.

muž a žena v tradičnej organizácii žatevných prác. Od 18. storočia, keď kosa vytlačila srp a kosák, stalo sa kosenie obilia mužskou prácou. Ženy kosili len vo výnimočných prípadoch (vdovy, v čase vojen, pri odchode muža za prácou). Úlohou žnice bolo odoberať odkosené obilie pomocou kosáka alebo holými rukami a ukladať ho na pripravené povriesla. Snopy zväčša viazali muži. Znášanie snopov, stavanie obilných krížov, zahrabávanie strniska a zbieranie kláskov bola väčšinou práca starších ľudí a detí. Takáto organizácia žatevných prác sa udržala na Slovensku až do príchodu prvých žatevných strojov, niekde až do kolektivizácie poľnohospodárstva.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: srp, kosák, kosa, sezonárstvo, povrieslo, snop, kríž, kruteľ, žatva
Literatúra: Hyčko, J.: Žatevné a mlatobné náradie. Martin 1973.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.

galéria