Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

týždňovka

1. súvislý blok pracovných dní spojený s pobytom ekonomicky aktívnych osôb mimo miesta trvalého bydliska. Týždňovku charakterizuje pravidelná týždenná dochádzka do zamestnania na väčšiu vzdialenosť, ktorá neumožňuje každodenný návrat do miesta bydliska. V minulosti bola týždňovka typická najmä pre osoby pracujúce v baníctve a lesníctve. V súčasnosti vystupuje táto forma pracovnej aktivity vo významnej miere najmä v tých regiónoch, kde štruktúra pracovných príležitostí nedokáže v plnej miere uspokojiť zamestnanecké ašpirácie obyvateľstva (na Kysuciach, Orave, v niektorých častiach východného a južného Slovenska). Rozšírená je najmä v stavebníctve a baníctve. Ovplyvňuje spôsob života pracovníkov a ich rodín;

2. tradičné označenie potravín, ktoré si osoby odchádzajúce na týždeň (prípadne na dlhšie) brali so sebou, alebo im boli raz za týždeň prinesené. Pastierom oviec nosili na salaš týždňovky majitelia oviec (chlieb, múka, údené mäso, pálenka), lesní robotníci si ju brali so sebou pri odchode do lesa (chlieb, slanina, bryndza, zemiaky) ap.

Autor: Ľubica Falťanová

Pozri aj: baníctvo, drevorubačstvo
Literatúra: Banícka dedina Žakarovce. Bratislava 1956.