Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

vejačka

drevená lopata využívaná pri čistení obilia viatím. Jej sekundárnym využitím bolo naberanie obilia do vriec, na rešetá, do rajtárov a pod. Napriek tomu, že zavedením strojových čističiek na obilie stratili vejačky pôvodnú funkciu, názov náradia ostal. Existovali dva typy vejačiek: s hlbšou priehlbňou, rozšírené najmä na severnom a východnom Slovensku, a vejačky s plytkou priehlbňou, rozšírené na strednom a západnom Slovensku. Z rôznych dostupných druhov dreva ich vyrábali a na jarmokoch predávali korytári. Z mäkkých druhov dreva ich dokázali vyrobiť aj náturisti. Pri tradičnom mlátení obilia sa používali lopaty – naberačky. Tvarom boli podobné vejačkám, len mali kratšiu rúčku. Na viatie obilia boli preto nevhodné. Používali ich len na manipuláciu s vymláteným obilím.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: lopata, čistenie obilia
Literatúra: Hyčko, J.: Žatevné a mlatobné náradie. Martin 1973.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.