Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

tenkeľ

(pšenica špaldová)

obilnina, druh archaickej pšenice. V období feudalizmu tenkeľ pestovali predovšetkým poddaní. Darilo sa mu na klčoviskách a v podhorskej pôde. Jeho pestovanie pretrvalo v niektorých oblastiach (Hont) až do začiatku 20. storočia. Bol obilninou chudobných vrstiev obyvateľstva. Pestoval sa v odrodách – tenkeľ červený a tenkeľ biely. Klas tenkeľu umožňoval robiť kvalitné krúpy, ktoré sa používali na prípravu kaše a pridávali do náplne jaterníc.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: motykové hospodárenie, kaša, jaternica
Literatúra: Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava 1963.
Markuš, M.: Tenkeľ a jeho karpatsko-európske obmeny. In: Slovenský národopis, roč. 23, 1975, č.1, 23-38.
Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Slavkovský, P.: Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase. Bratislava 2002.