Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

spriahanie

1. spôsob akým sa zaúča mladý dobytok alebo žrebec pracovať v záprahu. Mladé zviera sa spriahalo k oju spolu so starším zvieraťom;

2. výpomoc so záprahom. Využívali ju roľníci vlastniaci len jedno záprahové zviera, keď jeden deň pracoval pár dobytka pre majiteľa jedného spriahnutého kusa dobytka, druhý deň pre druhého. Pri povozníctve sa v takom prípade delili o zárobok obaja majitelia záprahu. Pri spriahaní sa roľníci spájali len so spriažnikom, ktorý vlastnil rovnako silné ťažné zviera. Voly s koňmi sa spriahali zriedkavo, vtedy sa vôl nepriahal do jarma, ale do chomúta.

Autor: Magdaléna Paríková

Pozri aj: jarmo, chomút, orba, povozníctvo
Literatúra: Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Podolák, J.: Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku. Bratislava 2008.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.