Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

slama

Nôž na rezanie slamy. Lozorno, okr. Malacky. Foto P. Slavkovský, 1972. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV.

suché zvyšky stebiel vymlátených obilnín. Slamu možno rozdeliť na základe biologického pôvodu na pšeničnú, jačmennú, ražnú a pod., alebo podľa jej využitia na kŕmnu (z jarných druhov obilia) a stelivovú (z ozimných druhov obilia). Kŕmna slama sa skladovala v stodole alebo inom zastrešenom priestore. Slama určená na podstielanie bývala vonku v stohu. V tradičnom roľníckom hospodárstve mala slama veľa ďalších využití – pokrývali sa ňou strechy, vyrábali povriesla, slamenice, slamníky a pod.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: povrieslo, slamenica, mlátenie obilia
Literatúra: Mruškovič, Š.: Obilné zásobnice. Martin 1974.
Slavkovský, P.: Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase. Bratislava 2002.